H60311z Stage Design II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně zakončený první ročník studia a absolvovaný předmět Scénografie I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Historický vývoj divadelního prostoru z pohledu současných divadelních trendů: Antické divadlo, Středověké divadlo, Alžbětinské divadlo, Commedia dell´arte. Historický vývoj divadelního prostoru z pohledu současných divadelních trendů: Renesanční divadlo iluzivní perspektivy, Barokní divadlo, Asijské divadlo - Indie - Pekingská opera - Japonsko (bunraku, kabuki). Scénografie 20. století (úvod) - informační přehled o hlavních výtvarných směrech 20. Století
Literature
  • Blahník, V.K. : Světové dějiny divadla. Adventinum, Praha 1929. info
  • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
  • Kratochvíl, K. : Ze světa komedie dell´arte. Panorama, Praha 1987. info
  • Brockett, O.G. : Dějiny divadla. Lidové noviny 1999. info
  • Braun, Kazimierz : Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění, 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60311z