H60290l Electroacoustic Music Creating II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Samostatná realizace vlastních elektroakustických kompozic

Syllabus (in Czech)
 • Cílem předmětu je prohloubení znalostí o možnostech realizace elektroakustických kompozic pomocí nejrůznějších technologií, jenž je obsahem předmětu Realizace EAH I, jako je např. využití historického či etnického hudebního materiálu, kompozičního softwaru, grafických kompozičních programů, multimédií atd. Součástí předmětu je opět realizace vlastní elektroakustické kompozice, tentokrát s minimální pomocí pedagoga.

  - práce s vrstvami, audio, MIDI,
  - možnosti využití historického či etnického hudebního materiálu,
  - využití nejrůznějších zdrojů signálu, jako např. zvuků přírody a civilizace, zpětné vazby, šumu atd.,
  - procesování signálů v reálném čase,
  - kompoziční software, jeho možnosti a limitace,
  - grafické kompoziční programy, využití programů pro převod nejrůznějších parametrů na hudební,
  - procesování signálů v reálném čase,
  - příprava vlastního projektu a jeho realizace s minimální pomocí pedagoga.
  - využití speciálních akustických i elektroakustických nástrojů a úprava jejich zvuku,
  - další nezvyklé způsoby získávání hudebního materiálu pomocí nejrůznějších převodníků,
  - modifikace zvukového materiálu v reálném čase pomocí MIDI ovladačů,
  - multimédia, šíření hudby pomocí internetu,
  - možnosti, smysl a budoucnost EA hudby,
  příprava vlastního projektu a jeho realizace s minimální pomocí pedagoga
Literature
 • Bartók, I., Janoušek, I.: Počítače a umenie - SPN, Bratislava, 1989. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006. info
 • Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská EA hudba 1964-1994 - vlastním nákladem, Ostrava, 1996. info
 • Kaduch Miroslav: Nástin dějin a technologické zřetele #počítačové" tvorby v hudebním umění, sborník referátů konference Aplikace umělé inteligence AI´89 - Ústav pro informační systémy v kultuře, Praha 1989. info
 • Forró, Daniel: Alternativní tónové systémy - hudba 21. století? - OPUS MUSICUM 5/95, Brno, 1995. info
 • Dodge, Ch., Jerse, T. A.: Computer Music - Syntesis, Composition and Performance - Schirmer Books, N. Y., 1985SPN, Praha, 1971. info
 • Sborníky:. info
 • Gerbrich, J., Štědroň, M.: Počítače a hudba, referát na semináři SOFSEM 85 - Ústav výpočetní techniky UJEP, Brno, 1985. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony II - Uvnitř, Praha, 2008. info
 • Periodika:. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu - KANT AMU, Praha, 2007. info
 • Schellman a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba - Europa Sobotáles, 2004. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za realizaci pokročilejší autonomní kompozice pro elektroniku a akustické nástroje eventuálně lidský hlas v rozsahu min. 7 - 10 minut.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60290l