H60247FLl Orchestral Parts and Solos II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  - Janáček, L.: Sinfonietta, Taras Bulba, houslový koncert, Říkadla, Lašské tance, opery,
  - Glagolská mše, Amárus
  - Čajkovskij, P. I.: symfonie, instrumentální koncerty, opery, balety, symfonické básně
  - Berlioz, H.: Fantastická symfonie, Faustovo prokletí, Římský karneval
  - Dukas, P.: Učeň čaroděj
  - Falla, M. de.: Čarodějná láska
  - Verdi, G.: opery, Requiem
  - Šostakovič, D.: symfonie, instrumentální koncerty
  - Glinka, M. I.: předehra k opeře Ruslan a Ludmila
  - Korsakov, N. R.: Šeherezáda
  LS
  Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  - Mahler, G.: symfonie
  - Martinů, B.: symfonie, opery, Špalíček
  - Schubert, F. symfonie
  - Prokofjev, S.: symfonie, Romeo a Julie, Péťa a vlk
  - Stravinskij, I.: Pták Ohnivák, Svěcení jara, Žalmová symfonie, Petruška
  - Kodály, Z.: Tance z Galanty, Let páva
  - Chačaturjan, A.: Maškaráda, Gajané
  - Bizet, G. : Carmen
  - Puccini, G.: opery
Literature
 • Barge, W. - Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig). info
 • Čech, F. - Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ). info
 • Malotín, F. - České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 ) - Dürichen, Ch. , Kratsch S. - Orchester - Probespiel - Flöte,. info
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
 • Madatov, G.- Úryvky ze symfonických děl (flétna ) ( Státní pedagogické nakladatelství, Moskva 1954 ). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60247FLl