H60198l Composition II - graduation project

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zbyněk Matějů (lecturer)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
successfull passing the previous semester.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Finalization of the graduation piece and a Master thesis
Learning outcomes
The Graduation project and a Master thesis.
Syllabus
 • Dokončení a realizace absolventského projektu a dalších rozpracovaných kompozic a dokončení diplomové práce. Dokončení rozpracovaných skladeb pro vybraná vokální, instrumentální, nebo vokálně-instrumentální obsazení, která student ještě nevyzkoušel.

  - dokončení absolventského projektu: instrumentace, ověření vyváženosti detailního vypracování jednotlivých částí i celku, případná korekce některých elementů
  - dokončení partitury absolventského projektu včetně transpozic transponujících nástrojů, důkladná korektura a ověření formálních náležitostí partitury souvisejících s požadavky současné notografické praxe
  - zajištění rozpisu notových materiálů
  - spolupráce při divadelním představení DIFA
  - realizace absolventského projektu - korektury notových materiálů, konzultace s dirigentem, účast na zkouškách, případné korekce atd.
  - analýza absolventského projektu (nahrávky) a vyvození poučení
  - dokončení případných dalších rozpracovaných kompozic
  - dokončení diplomové práce
Literature
 • Nové cesty hudby, sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Editio Supraphon Praha, Bratislava, 1970. info
 • Ištvan Miloslav: Poznámky k soudobé hudební formě a rytmu, JAMU, Brno 1978. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. info
 • Marek Zdeněk, Faltus Leoš: K sémantické analýze hudebního díla, SPN Praha, 1982. info
 • Miloslav Ištvan: Struktura a tvar hudebního objektu, JAMU Brno, 1978. info
 • Medek Ivo: Procesualita v Hudbě, JAMU Brno, 1998. info
 • Parsch Arnošt, Piňos Alois, Šťastný Jaroslav: Transcedence hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů, JAMU Brno, 2003. info
 • MUSICA NOVA II/III, sborník referátů, JAMU Brno, 2000. info
Teaching methods
individual lessons
Assessment methods
exam, State Exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60198l