H60187Dz Chamber Play II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Vít Spilka
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60186l - Komorní hra I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Bassoon (programme HF, Hdech:B)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
 • Oboe (programme HF, Hdech:B)
 • Clarinet (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na předmět Komorní hra I prohlubování interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto až po soubory většího typu. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji smyčcovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry: spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů, ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý, ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů), zná způsoby interpretace skladeb různých slohových období. Umí vést komorní ansámbl během zkoušek, je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Syllabus (in Czech)
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Dřeva
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rossini, G.: D5. Zerboni
  Rychlík, J.: D5. SHV, Praha
  Dvořáček, J.: Pražské proměny. Panton
  Danzi, F.: D5 g moll. Thomi-Berg, München

 • Žestě
 • Žesťové kvinteto : Ives, Ch. E.: Four Songs
  Mozart, W. A.: Turecký pochod
  Susato, T.: Renesanční tance
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Flosmann, O.: Trio
  Turner, K.: Kvartet č. 2
  Weber, B. D.: Kvartet č. 2

  LS
 • Obsah předmětu: Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
 • Dřeva
  Bach, C. P. E.: Triosonate C dur. BA3337 Bärenreiter
  Debussy, C.: Sonáta pro fl, violu a arp. Muzika, Moskva
  Čart, J.: Triové sonáty pro 2 fl a klavír. Supraphon
  Zimmerman, A.: 2 Tria pro ob, fgt a vcllo. Schott
  Thuner, E.: Divertissement op. 32 pro ob a kytaru. Hofmeister
  Hurník, I.: Esercizii pro fl, ob, cl, fgt. ČHF, Praha
  Reiner, K.: Trio pro fl, bcl a bicí nástroje. Panton
  Brod, H.: Nocturnes op. 20 pro ob a harfu. André
  Mácha, O.: 7 kousků pro 3 klarinety. Česká Hudba
  Jacob, G.: Trio pro cl, violu a klavír. Musica Rara
  Berio, L.: Differences fl, cl, va, vc, hp, tape
 • Žestě
 • Žesťové kvinteto:
  Reiche, G.: Sonáta č. 18
  Pezel, J.: Tři kusy
  Suppe, F. von: Básník a sedlák
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Řehoř, B.: Malé trio
  Beethoven, L. van: Egmont
  Bach, J. S.: Fuga
Literature
  recommended literature
 • Altman, W.: Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ).
 • Faltus, L.: Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 )
 • Lébl, V.: Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ).
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
  not specified
 • McGill, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
 • McGill, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60187Dz