H60107KOl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. František Novotný
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvovaný předmět H60107VIz - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Student prokazuje široké znalosti v oblasti kontrabasového repertoáru a repertoáru komorních ansámblů, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky hry na kontrabas, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů, má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Bach Johann Sebastian: Sonáta č. 3 (orig. pro violu da gamba a cembalo)
 • Bach Johann Sebastian: Toccata a Fuga
 • Bottesini Giovanni: Capriccio di Bravura, Fantazie Norma, Benátský karneval, Norma, Beatrice di Tenda,
 • Glier Reingold.: Preludium, Scherzo, Intermezzo, Tarantella
 • Paganini Nicolo.: Mojžíš - virtuózní fantazie
 • Egilsson Arni: European Memories
 • Franck César.: Sonáta A dur
 • Gajdoš Miloslav: Invokace pro kontrabas sólo
 • François Rabbath: Iberské imprese
 • Míšek Adolf: Sonáta F dur, Sonáta e moll
 • Reiner Karel: Sonáta pro kontrabas a klavír
 • Simandl František: Gradus ad Parnasum
 • Sperger Johann Matthias: Koncert č. 15
 • Vasks Peteris: Bass trip
 • Schäfer S.: Geh
 • Zbinden Julien - Francois: Hommage a BACH
 • Proto Frank: Sonáta 1963
Literature
  recommended literature
 • Alexanian Diran: Traité théorique et pratique du Violoncelle, Édition littéraires et musicales. A. Z. Mathot, Paris 1922
 • Becker Hugo: Mechanik und Aesthetik des Violoncellspiels. Universal-Edition, Wien, 1929
 • Mantel Gerhard: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Tortelier Paul: How I Play, How I Teach. Chester Music, London, 1976
 • Pappe Winfried, Boetcher Wolfgang: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60107KOl