H60105TUz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Pavel Bureš (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr.art. Pavel Bureš
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H60102TUl Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Tube (programme HF, Hdech:N)
 • Tuba (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb tubového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na tubu, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Vincent Persichetti: Parable XXII pro sólovou tubu
 • John Stevens: Salve Venere, salve Marte
 • Wilhelm von Grunelius: Tuba Tryptychon
 • Juraj Filas: Koncert
 • William Kraft: Encounters II
 • John Stevens: Journey for Contrabasstuba
 • Julius Jacobsen: Tuba buffo
 • Roland Szentpali: Concerto
 • Müller-Weinberg: Vier Kapitel für Tuba solo
 • Julien-François Zbinden: Solissimo V 
 • Anthony Plog: Koncert
 • Bruce Fraser: Koncert
  a další aktuální soudobé skladby
Literature
  required literature
 • Partitury vybraných skladeb pro tubu
  recommended literature
 • Randolph, D. M.: New Techniques in the Avant-Garde Repertoire for Solo Tuba, The Univeristy of Rochester, 1977
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Frederiksen, B.: Arnold Jacobs Song and Wind. Windsong Press, ISBN 0-9652489-0-9
 • Steenstrup, K.: Teaching Brass. The Royal Academy of Music, Aarhus 2007
 • Bobo, R.: Mastering of Tuba. Editions Bim 1996
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60105TUz