H60101HS3z Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2014

The course is not taught in Winter 2014

Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.

  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60101HS3z