H60087z Harpsichord Playing II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (lecturer)
MgA. et MgA. Elena Pokorná, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolvování předmětu Hra na cembalo I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět poskytuje hlubší seznámení se s nástrojem, zejména z hlediska zvukového a úhozového a specifiky cembalové interpretace (afekty, práce s časem). Studenti jiných oborů, zpravidla klavírního či varhanního si zde rozšiřují své dosavadní znalosti a dovednosti z hlediska stylově poučené interpretace. V praxi si mohou na dobových nástrojích ověřit své teoretické znalosti.

Syllabus (in Czech)
 • Volitelný předmět Hra na cembalo

  Studium Piéces de Clavecin francouzských clavecinistů,
  skladeb anglických virginalistů, německých, italských a španělských autorů období baroka, případně skladeb B. Martinů a dalších autorů 20. a 21. století. Vypracování skladeb zejména z hlediska zvukového, úhozového a specifik cembalové interpretace (afekty, práce s časem). Praktické uplatnění dosavadních znalosti a dovednosti z hlediska stylově poučené interpretace.
Literature
 • F. Couperin: L´art de Toucher de Clavecin…. info
 • M. Boxall: Cembaloschule. info
 • M. Lindley - M. Boxall: The early fingering. info
 • Piéces de Clavecin francouzských clavecinistů. info
 • Skladby anglických virginalistů. info
 • Barokní skladby německých, italských a španělských autorů. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení: 1 hod./týden
Assessment methods (in Czech)
ZS: zápočet, LS: zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60087z