H51174z Composition Seminar II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Martin Smolka (lecturer)
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Matějů (seminar tutor)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Jiří Suchánek (seminar tutor)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Martin Smolka
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dovednost prezentace vlastního díla a diskuse. Všeobecný rozhled po oboru.

Syllabus (in Czech)
 • Setkávání celé katedry, studentů i pedagogů kompozice a multimediální kompozice - nejrůznější prezentace s významným podílem diskuse. Prezentace provedených skladeb studentů a diskuse o nich. Občasná vystoupení pozvaných skladatelů nebo interpretů soudobé hudby, zejména zahraničních. Otevírání nejrůznějších témat, týkajících se tvorby i praktického provozu soudobé hudby.

  • prezentace skladeb studentů
  • poslech s partiturou
  • diskuse o prezentovaných skladbách
  • vystoupení zahraničních hostů - skladatelů, interpretů, teoretiků
  • diskuse s hosty
  • otevírání nejrůznějších témat, týkajících se tvorby i praktického provozu soudobé hudby
  • diskuse k daným tématům
Teaching methods (in Czech)
seminář každý druhý týden pondělí 13:30.15:00, uč. 114
Assessment methods (in Czech)
zápočet, obvykle za účast
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H51174z