H50803Zl Chamber Play III

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu: Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků. Řešení problémů dynamiky,
  artikulace, intonace a vzájemného spojení barev
  jednotlivých nástrojů.
  Žesťové kvinteto :
  E. Chabriet : Espaňa
  Frackenpohl : Pop suite
  W.A. Mozart : Malá noční hudba
  Trio a kvartet lesních rohů :
  J. Havlík : Tři fugy
  J. Schneider : Tria - výběr
  K. Tunner : Kvartet č. 3

  LS

  Obsah předmětu: Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků. Řešení problémů dynamiky,
  artikulace, intonace a vzájemného spojení barev
  jednotlivých nástrojů.
  Žesťové kvinteto :
  F. Domažlický : 5 tanců
  C. Debussy : Le petit Negue
  P. Blatný : Tři skladby pro žestě
  Trio a kvartet lesních rohů :
  G.P. Telemann : Suita
  R. Schumann : Koncertní kus
  J. Gemrot : Trio
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H50803Zl