H40088HOz History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
doc. Jurij Likin
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H40082HOl Dějiny a literatura nástroje I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, Hdech:N)
Course objectives (in Czech)
Poskytnout studentovi teoretických a praktických dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, potřebné pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na hoboj. Nabídnout studentovi získání schopnosti samostatné tvůrčí práce, schopnosti sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů. Připravit studenta na SZZ z Dějin a literatury nástroje.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period dějin hoboje;
- analyzovat a sledovat odbornou literaturu, současné vědecké poznatky v oblasti dějin a literatury hoboje;
- napsat odborný text na téma dějiny a literatura hoboje;
- samostatné tvůrčí práce;
- dohledávat literaturu pro hoboj a příbuzné hoboji nástroje;
- orientovat v koncertní dramaturgii, navrhovat koncertní programy a popisovat hudební skladby.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti dějin a literatury hoboje, rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti pomoci analýzy a komparace odborné literatury, schopnosti interpretovat a aplikovat výsledky běžných vědeckých výzkumů v oblasti umění.
  Struktura a okruh studijních témat:
 • Hoboj ve 20. Století: jeho konstrukční podoba, výrobci, interpreti.
 • Současný instrumentář hobojových nástrojů používaný v hudbě (vedlejší nástroje).
 • Literatura sólová 2. poloviny XX století.
 • Literatura sólová francouzských skladatelů.
 • Hoboj ve 20. století: literatura sólová a komorní, použití hoboje v orchestru.
 • Literatura konce 20. století a počátku 21. století, nové interpretační techniky a jejich propagátoři.
 • Hoboj ve skladbách Brittena, Silvestriniho, Doratiho, Beria.
Literature
  recommended literature
 • Joppig, G.: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • SPRENKLE, R. a LEDET, D.: The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • Burgess, G. a Haynes, B.: 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • SCHURING, M.: Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Goosens, L. - Roxburgh, E.: The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Modr, A.: Hudební nástroje. Supraphon 1982.
 • Haynes, B.: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Suchý, F.: Historie a literatura hoboje. Rukopis, Brno 1965.
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Přednáška
Práce s textem
Test
Semestrální práce
Assessment methods
>
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H40088HOz