H40082TRz Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s historií svého nástroje. S jeho používáním v dobových souvislostech, použití trombonu v různých prostorách a k různým příležitostem. Předmět zprostředkuje přehled o historii trombonu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje (nástroje vzniklé v Egyptě, na Blízkém východě, v Řecku a Římě) i bezprostředních předchůdců v podobě nátrubkových nástrojů. Dále předmět podrobně mapuje vznik nástroje, jeho první používání a první stavitele včetně vývoje konstrukčních charakteristik korpusů od renesance přes baroko i romantismus včetně nástrojů s doplňujícím ventilovým systémem. Druhým hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře trombonu vzniklé v počátečních stylových epochách, kdy zažil trombon největšího rozmachu a využití, tedy zejména renesance a baroko.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby;
- popsat vývoj tvaru nástroje v historických souvislostech;
- vyjmenovat první výrobce trombonu;
- mít základní přehled v použití nástroje v historických epochách;
- vysvětlit historické souvislosti vzniku trombonu a jeho různé funkce používání v navazujících hudebních stylech od poloviny 15. století až po baroko;
- popsat nejznámější první výrobce trombonů a jejich charakteristické vlastnosti;
- pojmenovat charakteristiku, výhody a nevýhody snižcového a klapkového trombonu;
- ovládat detailní přehled trombonové literatury (sólové a komorní) od renesanci po vrcholné baroko, znát základní okolnosti vzniku skladeb a dokázat definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Osnova
 • Vývoj dechových nástrojů od pravěku po středověk.
 • Římská bucina a středověká busina.
 • Doba a místo vzniku trombonu.
 • Prvá vyobrazení a dochované písemné zprávy.
 • Základní středověká označení nástroje.
 • První výrobci trombonu, nejstarší dochované nástroje.
 • Typy nástroje na počátku 17. století, jejich zvuková a stavební charakteristika.
 • Altový, tenorový, basový, tenorbasový a kontrabasový trombon.
 • Předchůdci trombonu.
 • Vznik trombonu.
 • První použití trombonu.
 • Užití trombonu v renesanci.
 • Věžní hudba a městští pištci.
 • Sólové party trombonu v klasicismu.
 • Charakteristika renesančního, barokního a romantického roztrubu.
 • Vznik a charakteristika klapkového mechanismu, důsledky jeho aplikace na trombon.
 • Vedlejší nástroje trombonového typu.
 • Chrámové sonáty v období renesance.
 • Skladby věžních hudebníků v období baroka.
Literatura
  povinná literatura
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972. info
  doporučená literatura
 • Herbert T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Guion D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960. info
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H40082TRz