DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10. 10. až Út 19. 12. každé liché úterý 10:15–11:45 ucebna_A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu v obou semestrech je rozvíjet schopnost analýzy divadelní inscenace a zároveň této dovednosti poskytnout patřičné teoretické zázemí a oporu. Kromě konkrétních analýz aktuálních inscenací brněnského divadelního repertoáru a diskusí o nich se výuka v zimním semestru věnuje zejména vybraným textům z jiných uměnovědných oblastí s důrazem na pojmy stylu a stylizace, konvencionalitu estetických postupů a širokou síť vlivů a omezení, kterými je každý umělecký počin vymezován a utvářen.
Osnova
  • Studenti se budou seznamovat s vybranými uměnovědnými texty obecnější povahy. Tyto texty pak jsou komentovány a rozebírány v seminární rozpravě i v samostatných písemných úkolech. Osvojené postupy a metody pak budou studenti aplikovat při analýze aktuální české divadelní produkce. 10. 10. vysvětlení principu předmětu, komentář ke vstupním dotazníkům, diskuse nad smyslem teorie divadla a analýzou představení, rozbor ukázek z konkrétních inscenací. 24. 10. diskuse o studii Kristin Thompsonové Realismus ve filmu: Zloději kol, rozbor ukázek z konkrétních inscenací. 7. 11. diskuse nad ukázkami z konkrétních inscenací vybranými studenty k tématu “realismus a konvence, stylizace a styl”. 21. 11. diskuse nad vybranými pasážemi z knihy E. H. Gombricha Umění a iluze, rozbor ukázek z konkrétních inscenací. 5. 12. diskuse o studii Michaela Baxandalla Jazyk a vysvětlení, rozbor ukázek z konkrétních inscenací. 19. 12. diskuse o studii Michaela Baxandalla Jazyk a vysvětlení, rozbor ukázek z konkrétních inscenací. + závěrečné kolokvium (dvě analýzy inscenací) Povinná inscenace k analýze: Peter Grimes (ND Brno) Inscenace k výběru: Addams Family (MdB), Nevyletět z Brna, je ze mě zkyslá srna (Husa na provázku), Jenom konec světa (Hadivadlo), Noční krajina (ND Brno)
Literatura
    povinná literatura
  • GOMBRICH, Ernst. Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Argo, 2019.
  • THOMPSONOVÁ, Kristin: Realismus ve filmu: Zloději kol. Iluminace, 10 (1998), č. 2, s. 69–86
  • BAXANDALL, Michael. Inteligence obrazu a jazyk dějin umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019.
Výukové metody
Kombinace přednášky, seminární rozpravy nad zvolenými ukázkami z inscenací komentářů k samostatným domácím pracem studentů.
Metody hodnocení
Hodnocení na základě účasti ve výuce, domácích písemných úkolů, aktivity v seminárních rozpravách a při závěrečném kolokviu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX16