DHBZX04 The technique of speech

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Františka Horáková (lecturer)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Stage Speech Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Stage Speech Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 17:15–18:00 103
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předchozích semestrů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výrazná a zřetelná artikulace, nosný hlas. Pro herce je mluva je zásadním výrazovým prostředkem. Pracujeme na čistotě samohlásek a souhlásek. Svůj hlas a řeč potřebuje herec dobře poznat, ale také správně ovládat a chránit. Semestr je ukončen praktickou zkouškou hlasových a mluvních dovedností.
Syllabus (in Czech)
  • Dechové ústrojí-zásady správného dýchání a) psychofyzická relaxace b) uvolňovací dechová cvičení c) koncentrační dechový trénink - dechová opora,procvičování hrudně bráničního dechu Hlasové ústrojí a) uvolňovací hlasová cvičení - tvoření tónů, měkké nasazení hlasu b) rozeznívání masky - propojení hlasových poloh c) rozvíjení schopností hlasové dynamiky, zlepšit rozsah intonační pružnosti a barevnosti hlasu Artikulační ústrojí a) uvolňování mluvidel, mimického svalstva b) artikulační cvičení - procvičujeme tvoření hlásek c) mluvní jednání v komunikační situaci s pohybem
Literature
  • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info Miloš Kročil: Na počátku bylo slovo, JAMU Brno 2010 Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info Hana Treuer
Teaching methods (in Czech)
Lekce probíhají formou individuální výuky. Vychází se z konkrétních potřeb jednotlivých studentů.
Assessment methods (in Czech)
Docházka. Uspokojivé výsledky při kontrolní hodině.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DHBZX04