DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12. 10. až Út 11. 1. každé liché úterý 10:15–11:45 ucebna_A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je nabídnout přehled některých základních tendencí moderní divadelní teorie v rozsahu od strukturalismu Pražské školy po současné postupy performance studies. Tento úvod do problematiky by pak měl směřovat především k praktickému využití v analýze inscenačního tvaru.
Osnova
 • Studenti se budou seznamovat s vybranými teatrologickými texty obecnější povahy i s analýzami konkrétních inscenací. Texty obojího typu pak budou komentovány a rozebírány v seminární rozpravě i v samostatných písemných úkolech. Osvojené postupy a metody pak budou studenti aplikovat při analýze aktuální české divadelní produkce.
 • Rozpis výuky
 • 12. 10.
 • vysvětlení principu předmětu, seznámení s jeho průběhem, diskuse o fenoménu analýzy inscenace
 • 26. 10.
 • Komentář k Veltruskému, základní konceptuální nástroje k analýze inscenace
 • 9. 11.
 • Aplikovaná četba Veltruského (Peter Grimes)
 • 23. 11.
 • Představení metod vybraných autorů na kratších textech (Lukeš, Hořínek)
 • 7. 12. + 11. 1.
 • Prezentace studentských úkolů - analýza vybraných delších textů (Černý, Grossman, Lukeš, Hořínek)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.