DMBZ112 Vstupní kurz

Faculty of Theatre
Winter 2020
Extent and Intensity
4/36/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Dalibor Buš (lecturer)
MgA. Tomáš Hubáček (lecturer)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (lecturer)
MgA. Šimon Peták (lecturer)
Roberta Štěpánková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMBL112 Vstupní kurz )
Student/ka je v dobrém zdravotním stavu, bez následků fyzického úrazu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
"• Seznámení s plánem výuky, její hlavní linií a s nástroji k vnitřní internetové komunikaci. • Skupinové seznámení se společnou dynamikou a s individualitou nového ročníku. • Objevení postupů k vytvoření skupinového názoru a demokratické diskuze inspirované skupinovou prací v oblasti dokumentárního divadla. • Seznámení s pravidelnými postupy divadelní a taneční rozcvičky. • V případě společného plánu Divadelní fakulty: realizace pouliční výstupu."
Learning outcomes (in Czech)
"Student bude po absolvování předmětu schopen: • Používat komunikační nástroje vhodné pro organizaci běhu ateliéru a orientovat se na půdě Divadelní fakulty. • Osvojit si etické podmínky umělecké a demokratické práce. • Realizovat samostatně některá cvičení. • Znát některé přístupy k mapování tématu v oblasti dokumentárního divadla."
Syllabus (in Czech)
  • Tento kurz bude probíhat mimo půdu fakulty, aby bylo umožněno skupinové soustředění.
Literature
    required literature
  • Carrière, Jean-Claude, MAHÁBHÁRATA, (Le Mahabharata, 1985), Překlad: Nina Vangeli, DILIA
    recommended literature
  • Kalvodová, Dana, Vítr v piniích : japonské divadlo, Praha : Odeon, 1975.
  • Mishima, Yukio, Pět moderních her Nó, Praha : DILIA, 1986.
Teaching methods (in Czech)
Předmět probíhá formou cvičení s výkladem a formou studentských projektů. Zaměřuje se především na heuristické metody a projektovou výuku.
Assessment methods (in Czech)
Tento předmět nebude hodnocen. V případě účasti na Pouličním projektu celé fakulty bude zakončení pouličním výstupem, o kterém budou studenti psát krátký referát/hodnocení týkající se procesu zkoušení a uvedení (písemně, analýza výsledků činnosti studenta).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DMBZ112