DAAZX50 Lighting design

Theatre Faculty
Winter 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Beranová (lecturer)
MgA. Vladimír Burian (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:00 17, Tue 11:00–11:45 17, Tue 12:00–12:45 17, Tue 12:45–13:30 17, Tue 14:30–15:15 17, Tue 15:15–16:00 17
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The primary aim of the course is to provide basic information about stage lighting techniques and show them in practice. It is especially recommended to students interested in Master study of lighting design and students of fields requiring an elementary knowledge of lighting, such as set-design, stage direction or physical theater.

The course consists in a three day workshop at the theater Na Orlí (typically in September and January, see exact dates at "informace ucitele"). It is divided into 3 main parts: 1) a theoretical introduction, 2) demonstrations and practical exercices 3) creative task worked out in groups

The course gives the same importance to the technical and creative aspects of lighting design and it will provide participants with a good base that they can develop in further study or practical work.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit základní světelnou koncepci
- prezentovat tuto koncepci v rámci tvůrčího týmu
- vytvořit scénář světelných změn a základní světelný plán
- definovat své požadavky na světelné vybavení (typy reflektorů a dalších zařízení, filtry) - definovat své požadavky v komunikaci s operátorem pultu při programování světelných změn
Syllabus (in Czech)
 • Den 1:
 • Světelný design a jeho základní postupy
 • Vlastnosti světla
 • Vizuální percepce
 • Foto/video ukázky a jejich analýza
 • Typy světel a technické názvosloví
 • Praktické ukázky
 • Praktická cvičení
 • Den 2 - 3: Práce na tvůrčím úkolu ve skupinách, prezentace výstupů
Literature
 • Keller, M: Light fantastic : the art and design of stage lighting. Munich ; New York : Prestel, c2006. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
Teaching methods (in Czech)
Třídenní workshop v divadle na Orlí či jiném vybaveném divadelním prostoru školy, vedený pedagogy DIFA JAMU, případně ve spolupráci s externími pedagogy
Assessment methods (in Czech)
100% účast na workshopu a prezentace výstupů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DAAZX50