DHAZ111 Entrance Course

Faculty of Theatre
Winter 2018
Extent and Intensity
0/40/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
Mgr. Eva Jelínková (lecturer)
MgA. Adam Mašura (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Kurz je v prvé řadě určen studentům herectví, kteří mají nastoupit do prvního ročníku.
Dále mohou být osobně pozváni také studenti režie a dramaturgie (buď nastupující do prvního nebo druhého ročníku) - vždy však až po dohodě garanta předmětu s vedoucím jejich ateliéru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Prakticky objasnit zaměření a strukturu studia hereckého oboru, seznámit s jednotlivými předměty a základním nasměrováním herecké výchovy.
Zvýšit kondici především pohybových disciplín. Individuálně monitorovat základní mluvní a pohybové nedostatky.
Syllabus (in Czech)
 • Kurz je zpravidla čtyř až pětidenní. Probíhá (je-li možno) mimo Brno.
 • Každý den je rozdělen do tří bloků:
 • - dopolední (2 x 1,5h)
 • - odpolední (2 x 1,5h)
 • - večerní
 • Podle aktuální situace a možností přijíždějících a odjíždějících pedagogů probíhá výuka v následujících oblastech:
 • - herecká výchova (první "letmé" seznámení se jednotlivými oblastmi výuky v prvním až druhém roce studia: psychosomatické uvolňování, jednání s partnerem, tvorba postavy, žánrová diference).
 • - pohybový trénink (seznámení s bezpečnostními pravidly; "první trénink"; kondiční cvičení)
 • - interpretace
Literature
  required literature
 • RAPOPORT, Josif Matvějevič. Herec a jeho práce. 1946. info
  recommended literature
 • BERGAN, Ronald. Dustin Hoffman. 1992. info
 • CAIS, Milan. Josef Kemr : Český don Quijote. 1996. info
 • ČECHOV, M. Hercova cesta.Praha: Panorama, 1990. info
 • HÖGER, Karel. Z hercova zápisníku. Praha: Melantrich,. 1983. info
 • CHAPLIN, Charlie. Můj životopis. Praha: Odeon, 1967. 1967. info
 • KEATON, Buster and Charles SAMUELS. Můj nádherný svět grotesky. Praha: Šulc a spol. 1993. info
 • LINDSEY, Robert. Brando: Písně, které mě naučila matka. Praha: Prostor, 1996. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • OLIVIER, Laurence. Hercova zpověď. Praha: Práce, 1989. info
 • PEŠEK, Ladislav and Zdeněk HEDVÁBNÝ. Tvář bez masky: skutečnost a sen. Praha: Odeon, 1977. info
 • RUT, Přemysl. Ivan Vyskočil: Vždyť přece létat je o hubu. Praha: Portál, 2000. info
 • RUTTE, Miroslav. Šest podob českého herectví. Praha, 1947. info
 • STANISLAVSKIJ, K.S.: Můj život v umění. info
 • ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. Za divadlem kolem světa. Praha: Máj, 1970. info
 • ULLMANN, Liv. Proměny. Praha: Práce, 1989. info
 • VODÁK, Jindřich. Eduard Vojan. Praha: Melantrich, 1945. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Petr Čepek : talent a osud. Praha: Achát, 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, cvičení, dílna.
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the per-term frequency of the course: jednou za čtyři roky.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Winter 2014.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DHAZ111