DRTLX04 Radio - practical lessons 3

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tereza Reková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:30–16:00 722
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Rozhlasové praktikum I a II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají odborné dovednosti v oblasti zvukového záznamu a postprodukce.
Syllabus (in Czech)
  • Cvičení dle dohodnutých zadání Zvukový záznam Střih zvukového záznamu Specifika stereofonního záznamu Práce ve studiu
Literature
  • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
  • Dannenberg, Georg: Dokumentární práce v rozhlase, rozhlasový dokument. info
Teaching methods (in Czech)
metody vytváření dovedností, seminář, cvičení, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě aktivní účasti a odevzdání dohodnutých zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DRTLX04