DATL204 Multimediální zpracování projektu

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii nebo předmět Grafika na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou osobního porfolia multimediálním charakteru.
Výstupy z učení
Student bude schopen vytvořit portfolio multimediálního charakteru.
Student bude schopen se orientovat v trendech pro daný obor a zaměření.
Konceptuální zpracování zdrojových materiálů a jejich sdílení prostřednictvím internetu.
Student bude schopen i v budoucnosti doplňovat a upravovat své portfólio.
Student je schopen rozeznat rizika spojená s vkládáním vlastního obsahu na internet.
Osnova
 • Průřez web aplikacemi na tvorbu webových stránek. (negativa X pozitiva)
 • Realizace vlastního portfolii.
 • Individuální úprava portfólia s multimediálním obsahem
 • Nahrávaní multimediálního obsahu na internet.
 • Realizace vlastního webového portfólia webové aplikace např. Webnode, Wix, atd
Literatura
  doporučená literatura
 • Druska, Peter: CSS a XHTML, ISBN 80-247-1382-9. info
 • Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003. info
 • Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu - Stejskal, Jan - ISBN: 8025101673. info
  neurčeno
 • Vzhůru do (responzivního) webdesignu - Martin Michálek - ISBN: 978-80-88253-00-6
 • Vizuální myšlení - Umění ilustrace - Wigan Mark - Computer Press 2010 - ISBN 978-80-251-2970-8
 • Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-2966-1
 • Designové myšlení: Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-3245-6
Výukové metody
seminář, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta 33%
projekt, profesní výkon 33%
docházka 34%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DATL204