DAALX70 Ruština

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Nikola Homolová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Glombíčková
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 ONLINE, Čt 14:30–16:00 ONLINE
Předpoklady
Předmět je určen i pro začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si základů ruského jazyka, dále zlepšení vyjadřovacích a komunikačních schopností. Studenti by měli získat základní znalosti (případně navázat na již dosažené znalosti) ruské gramatiky a schopnost komunikovat na běžná témata každodenního života. Důraz bude kladen na konverzační témata a slovní zásobu týkající se oborů studia jednotlivých studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: - mít základní povědomí o ruském jazyce (hláskosloví a tvarosloví);
- bude schopen komunikovat na základní témata v mluvené i písemné podobě (na úrovni A1, příp. A2);
- osvojí si základní ruské reálie a získá slovní zásobu a schopnost konverzovat v oblasti umění a divadla (konkrétní témata budou uzpůsobena potřebám studentů s ohledem na jejich obor studia).
Osnova
  • Po začátečníky: - zavedení azbuky - čtení, psaní, zavedení gramatických jevů, fonetická cvičení - základní konverzační témata (rodina, počasí, cestování, ruské a české svátky, témata z oblasti divadla a umění) - terminologie z oblasti divadla a filmu - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky.
  • Pro mírně pokročilé: - čtení článků zaměřených na divadelní tematiku (recenze atd.) - terminologie z oblasti divadla a filmu (konverzace na daná témata) - procvičování již probraných gramatických jevů se zaměřením na problematické jevy a navázání na ně - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky - rozvíjení konverzačních dovedností s ohledem na obory studia studentů
Literatura
  • MAMOMOVA, Y. Ruština pro samouky a věčné začátečníky. 2016. ISBN 978-80-266-1016-8. info
  • BELYNTSEVA, O. JANEK, A. Učebnice současné ruštiny I. díl. 2011. ISBN 978-80-251-2442-0. info
  • IVANOVNA, M. FRANTA, M. Ruština - otázky a odpovědi. 2009. ISBN 978-80-7238-659-8. info
  • Ruština nejen pro samouky, kol. 2017. ISBN 978-80-7335-428-2. info
Výukové metody
Aktivní práce s učebnicí a materiály, audionahrávky pro osvojení si ruského přízvuku, konverzace mezi jednotlivými studenty na zadaná témata.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen zkouškou (test na probrané gramatické jevy a slovní zásobu).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DAALX70