DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh
Út 10:15–11:45 720
Předpoklady
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby. Námět filmového díla, produkční záměr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro důkladné a kvalitní rozvíjení absolventského projektu, na základě reflexe vlastní tvorby, tvůrčího dialogu. Cílem vlastní tvorby studentů je odhalit umělecký proces jako jednotu tvůrčího aktu, podmínek šíření díla a připravenosti pro jeho recepci. Tvorba v tomto semináři nemá tedy charakter pouhého vytvoření díla, ale také vytváření jeho komunikačního uplatnění (prezentace díla, jeho interpretace). Systematická dokumentace jednotlivých etap tvorby uměleckého projektu.
Výstupy z učení
Odhalovat tvorbu a recepci prostředků filmového jazyka v jejich procesuální podobě, jako dynamickou vazbu jejich tvorby, šíření, subjektivní recepce a sociální komunikace. Prezentovat uměleckou tvorbu jako experimentální proces, který vytváří nové vizuálně obrazné prostředky či nastoluje jejich nový obsah. Ukazovat umělecký proces jako součást širšího světa tvorby a komunikace vizuálně obrazných prostředků. Vytvářet představu o dynamice světa a umožňují studentovi najít své osobité místo v tomto světě a poskytují mu prostředky, jak se v ně m aktivně uplatnit. Student je schopen vytvořit synopsi, námět, první verzi scénáře svého magisterského projektu, obhájit svou koncepci v dialogu s vedoucím. Dokáže důsledně zapracovávat připomínky vedoucího projektu a rozvíjet tak svůj tvůrčí záměr v souladu s profesionálními požadavky. Je schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby tak, aby maximálně přispěl ke kvalitní realizaci svého díla.
Osnova
 • Rozvržení harmonogramu práce na magisterském projektu Příprava synopse, námětu Dramaturgické připomínky a jejich aplikace Příprava scénáře/realizační koncepce Vyhodnocení adekvátních metod Kritická reflexe vlastní tvůrčí práce
Literatura
 • BORDWELL, David, THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu. Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-80-2.
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy KMa, 2008. ISBN 978-807-3095-802.
 • KATZ, Steve D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen. Burlington, MA: Focal Press, 2001.ISBN 978-0941188104.
 • COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Casablanca, Praha 2011. ISBN 978-80-87292-14-3.
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: MU, 2015. 978-80-210-7756-0.
 • BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
 • YEWDALL, David Lewis. Practical art of motion picture sound. 4th ed. Waltham, MA: Focal Press, 2012. ISBN 02-408-1240-9.
 • CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-807-3311-438.
 • RYAN, MAUREEN A. Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing. Michael Wiese Productions, 2010. 978-1932907759.
 • KING, Geoff. American Independent Cinema. Indiana University Press, 2005. ISBN: 978-1850439387
Výukové metody
práce s textem, diskusní metody, reflexe, dramaturgická analýza, práce s obrazem
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na projektu dle dohodnutého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.