DMAL201 Acting work

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
0/12/4. 8 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (50,00 %)
Timetable
Mon 16:15–19:30 132, Tue 10:15–13:30 132, Wed 16:15–17:45 105, Thu 14:30–18:15 105, Thu 18:00–21:15 132, Fri 12:00–15:45 105
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• Rozvíjení cílů předchozího semestru na poli dalších žánrů a stylů
• Budování ansámblové kvality jevištní tvorby
• Tvorba dramatické postavy v jejím vývoji (dramatický oblouk)
• Kultivace individuálního hereckého vkusu
• Prohlubování kondice samostatné přípravy mimo hodin s pedagogem
• Setkávání s divákem jako nositelem impulsů
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvořit dramatickou postavu
• uplatnit dosavadní nabyté herecké dovednosti v odlišných žánrech a stylech
• kolektivní jevištní spolupráce
• samostatné přípravy na divadelní zkoušku
• počítat s divákovou přítomností jako tvůrčím elementem jevištního uměleckého díla
Syllabus (in Czech)
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím jednak ke specifikacím každé ze tří specializací studijního programu a dále také s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Specializace Činoherní herectví
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Oblouk vývoje postavy v psychologicko realistickém žánru (A.P.Čechov), „protiúkol“, zjemňování stylizačních prostředků. Řídící úkol - Psychologické gesto – Cíl (tedy: Stanislavský – M.Čechov – Donnellan) – seznamování s kompozičními postupy. Etuda v analýze jednáním.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na úryvku z klasické dramatické literatury za účelem:
 • • seznámení se s požadavky specifického divadelního žánru
 • • ovládnutí nároků konkrétního hereckého stylu
 • • seznámení se s principy kompozice postavy
 • • rozvíjení dalších složek herecké tvorby
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • psychologická motivace postavy
 • • metaforická motivace postavy
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - další možnosti rozvoje herecké kreativity i herecké techniky
 • - herecká technika nikoli jako překážka imaginace, ale jako prostředek její vizualizace do intenzivního výrazu
 • - transpozice sebe sama ve prospěch potřeb konkrétní inscenace
 • Specializace Muzikálové herectví
 • doc. Talpová
 • K.J.Erben Kytice Z. Fibich melodramy Práce na Vodníkovi jako básni, dramatickém textu, textu písňovém, melodramu, tanečním ztvárnění scénické hudby. Text jako inspirace pro různé druhy uměleckého vyjádření.
 • Mgr. Štěpán
 • 1) Sólová improvizace
 • 2) Improvizace ve dvojici
 • 3) Hromadná improvizace
 • 4) Jednání slovem
 • 5) Dialog v různých typech komedií
 • 6) Ročníková "zkušební" inscenace
 • MgA. Zetel
 • • partnerské etudy mimoslovní a dialogické
 • • sólové etudy s koncentrací na hudebně dramatickou syntézu
 • Specializace Fyzické divadlo
 • Věnujeme se Clowningu a komickým žánrům. Důraz je kladen hlavně na tvorbu klaunské/osobní postavy, jeho setkaní s dívkami a jeho výstup v dané komické situaci nebo komicky brané situaci, sám a ve skupině. Ve spolupráci s pedagogem z předmětu „Multimediální tvorba“ se věnujeme stavbě gagu. Dále se věnujeme významu této postavy ve společnosti a v dané reálné společenské situaci.
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DMAL201