DHDL201 Herectví II – činohra

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
0/6/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:30–17:45 105, Wed 12:00–13:30 105
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné cíle:
• Rozvíjení cílů předchozího semestru na poli dalších žánrů a stylů
• Budování ansámblové kvality jevištní tvorby
• Tvorba dramatické postavy v jejím vývoji (dramatický oblouk)
• Kultivace individuálního hereckého vkusu
• Prohlubování kondice samostatné přípravy mimo hodin s pedagogem
• Setkávání s divákem jako nositelem impulsů
Learning outcomes (in Czech)
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné výstupy.
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvořit dramatickou postavu
• uplatnit dosavadní nabyté herecké dovednosti v odlišných žánrech a stylech
• kolektivní jevištní spolupráce
• samostatné přípravy na divadelní zkoušku
• počítat s divákovou přítomností jako tvůrčím elementem jevištního uměleckého díla
Syllabus (in Czech)
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Oblouk vývoje postavy v psychologicko realistickém žánru (A.P.Čechov), „protiúkol“, zjemňování stylizačních prostředků. Řídící úkol - Psychologické gesto – Cíl (tedy: Stanislavský – M.Čechov – Donnellan) – seznamování s kompozičními postupy. Etuda v analýze jednáním.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na úryvku z klasické dramatické literatury za účelem:
 • • seznámení se s požadavky specifického divadelního žánru
 • • ovládnutí nároků konkrétního hereckého stylu
 • • seznámení se s principy kompozice postavy
 • • rozvíjení dalších složek herecké tvorby
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • psychologická motivace postavy
 • • metaforická motivace postavy
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - další možnosti rozvoje herecké kreativity i herecké techniky
 • - herecká technika nikoli jako překážka imaginace, ale jako prostředek její vizualizace do intenzivního výrazu
 • - transpozice sebe sama ve prospěch potřeb konkrétní inscenace
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DHDL201