DAALX70 Ruština

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Wolfgang Spitzbardt (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAALX70/A: Pá 10:15–11:45 106, W. Spitzbardt
DAALX70/B: St 18:00–19:30 106, W. Spitzbardt
Předpoklady
zájem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rychlý vstup do jazyka pro stále větší počet začátečníků na základě znalostí slovanské mateřštiny a navázání na případné elementární středoškolské znalosti, četba úryvků z literárních děl, odb. textů, rozvíjení schopnosti mluvit a psát.

Výstupy z učení
Souhrný test na konci semestru. Konkrétní pasivní a aktivní schopnosti v cizím jazyce ruském na úrovni popsané pod názvem cíle předmětu. Ústní i písemné tvůrčí vnímaní ruského jazyka a tvůrčí zacházení s cizím jazykem ve vztahu k oboru studenta a jeho komplexnímu kontextu.
Osnova
 • Zavedení azbuky, fonetická cvičení, základní konverzace (představení, jídlo, cestování etc. etc.) četba a překlad povídky "Katja i Krokodijl" Gerneta a Jagdfeldta, četba a překlad úryvků z lit. děl a jiných odb. textů, gramatika komparativně s češtinou - vypracování a procvičení nejdůležitějších rozdílů, recitace poezie, zpěv. /Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí A2-B1. Má-li student již základní středoškolské znalosti jazyka a využíje-li získané schopnosti cíleně ve svém oboru, můžeme dosáhnout částečně i vyšší kategorii./

  Výuka se dělí do 2 skupin: R1 (začátečníci), R2(mírně pokročilí i pokročilí)
  R1: z.s.: zavedení azbuky,čtení i psaní, fonetická cvičení, základní konverzační fráze, Linguaphone-učebnice lekce 1-5, báseň A. Bloka, komentovaná četba s překladem textu "Katˇa i krokodil"; l.s. gramatika: vybraná cvičení z učebnice "Schwierigkeiten der russischen Sprache", pokr. komentovaná četba s překladem textu "Katˇa i krokodil", komentovaný překlad úryvků z vybraných próz a her (Čechov, Dostojevskij, Soščenko ...), písně (Okudžava, Vysockij ...), zpěv národních písní, konverzace k aktuálnímu dění ve škole, studiu atd.;
  R2: z.s. i l.s.: gramatika: vybraná cvičení z učebnice "Schwierigkeiten der russischen Sprache", konverzace: odborná témata v rámci studia - zavedení základních termínů, komentovaný překlad úryvků z vybraných básní, próz, her a věd. textů (např. Charms, Pasternak, Bulgakov).
Literatura
 • Linguaphone Kurs rusgogo jazyka, London, 1986,. info
 • V. Netschajeva, Schwierigkeiten der russischen Sprache, Moskva,. info
 • Graf, W., Praktische Einführung ins Russische, Leipzig, 1945,. info
 • Matijtschenko, Grammatik der russischen Sprache, Berlin. info
 • Пави Патрис,Словарь театра, Прогресс, Москва,1991. info
 • Beletrie, poezie a divadelní literatura dle aktuálního zájmu studentů. info
Výukové metody
Kolektivní čtení (případně i scénické) a překládání textů, písemná a ústní cvičení učebnicového charakteru, příprava vlastních úvah a esejů studenty.
Metody hodnocení
semestrální klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.