DDBL407 Rozhlasová hra a její režie

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 407
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je obeznámit studenty režie a dramaturgie s principy a specifiky dramaturgického a režijního uchopení rozhlasové hry.
Osnova
  • Studenti dramaturgie a režie by měli být v průběhu semináře obeznámeni s různými přístupy k tvorbě rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgické přípravy a autorské tvorby tak z hlediska režijní realizace. Zájem se soustředí na analýzu textů a nahrávek především současné tvorby jak z domácí oblasti tak toho nejzajímavějšího ze zahraniční produkce (hry ze soutěží PRIX EUROPA, PRIX ITALIA - BBC, rozhlasové stanice německé jazykové oblasti, Norsko atd.). Na analytickou část navazuje praktická dílna věnovaná režijní realizaci vybraných textů.
Výukové metody
Samostatná četba scénářů a poslech nahrávek a následný seminář s rozpravou nad připravenou analýzou.
Metody hodnocení
Zápočet na základě práce v semináři a dodaných seminárních prací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.