DAALX70 Russian

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/4/4. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Wolfgang Spitzbardt (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Karel Pala
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAAZX70 Russian )
zájem
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rychlý vstup do jazyka pro stále větší počet začátečníků na základě znalostí slovanské mateřštiny a navázání na případné elementární středoškolské znalosti, četba úryvků z literárních děl, odb. textů, rozvíjení schopnosti mluvit a psát.

Syllabus (in Czech)
 • Zavedení azbuky, fonetická cvičení, základní konverzace (představení, jídlo, cestování etc. etc.) četba a překlad povídky "Katja i Krokodijl" Gerneta a Jagdfeldta, četba a překlad úryvků z lit. děl a jiných odb. textů, gramatika komparativně s češtinou - vypracování a procvičení nejdůležitějších rozdílů, recitace poezie, zpěv. /Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí A2-B1. Má-li student již základní středoškolské znalosti jazyka a využíje-li získané schopnosti cíleně ve svém oboru, můžeme dosáhnout částečně i vyšší kategorii./

  Výuka se dělí do 2 skupin: R1 (začátečníci), R2(mírně pokročilí i pokročilí)
  R1: z.s.: zavedení azbuky,čtení i psaní, fonetická cvičení, základní konverzační fráze, Linguaphone-učebnice lekce 1-5, báseň A. Bloka, komentovaná četba s překladem textu "Katˇa i krokodil"; l.s. gramatika: vybraná cvičení z učebnice "Schwierigkeiten der russischen Sprache", pokr. komentovaná četba s překladem textu "Katˇa i krokodil", komentovaný překlad úryvků z vybraných próz a her (Čechov, Dostojevskij, Soščenko ...), písně (Okudžava, Vysockij ...), zpěv národních písní, konverzace k aktuálnímu dění ve škole, studiu atd.;
  R2: z.s. i l.s.: gramatika: vybraná cvičení z učebnice "Schwierigkeiten der russischen Sprache", konverzace: odborná témata v rámci studia - zavedení základních termínů, komentovaný překlad úryvků z vybraných básní, próz, her a věd. textů (např. Charms, Pasternak, Bulgakov).
Literature
 • Linguaphone Kurs rusgogo jazyka, London, 1986,. info
 • V. Netschajeva, Schwierigkeiten der russischen Sprache, Moskva,. info
 • Graf, W., Praktische Einführung ins Russische, Leipzig, 1945,. info
 • Matijtschenko, Grammatik der russischen Sprache, Berlin. info
 • Пави Патрис,Словарь театра, Прогресс, Москва,1991. info
 • Beletrie, poezie a divadelní literatura dle aktuálního zájmu studentů. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní čtení (případně i scénické) a překládání textů, písemná a ústní cvičení učebnicového charakteru, příprava vlastních úvah a esejů studenty.
Assessment methods (in Czech)
semestrální klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DAALX70