DVDZ319 Deaf culture History

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/24/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
BcA. Veronika Slámová (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení s historií vzdělávání neslyšících
Syllabus (in Czech)
  • Seznámení s historií vzdělávání neslyšících podmiňuje pochopení a tvořivé rozvíjení problematiky v současnosti. Studenti se seznámí s historií péče o neslyšící v celé její složitosti a problematičnosti. Je zdůrazněna nejednotnost názorů na problematiku, která přežívá do současnosti a odráží se i v současných trendech vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže. Následně je předmět naplňován a rozvíjen jak v Metodie dramatické výchovy, tak ve Speciální pedagogice a zejména Surdopedii, tak i v Dějinách pohybového divadla.
Literature
    recommended literature
  • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ319