DVDZ312 Internship at School

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 PRAXE
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL312 Internship at School )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Pedagogická praxe a stáže
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat praktické zkušenosti s realizací krátkodobých či dlouhodobých projektů v institucích vzdělávajících zejména sluchově postižené děti a mládež. Studenti získají praktické zkušenosti v reálném prostředí, kde mohou uplatnit dosavadní přípravnou práci na individuálních i skupinových projektech
Syllabus (in Czech)
 • Možnosti vykonávání praxe se shodují s budoucím profesním určením absolventů magisterského studia:
  Základní a střední školy pro sluchově postižené:výuka předmětu dramatická výchova
  kurzy a semináře pro zájemce z řad učitelů, tvorba školních představení, projekty
  spojené s návštěvou divadelních představení
  Mimoškolní výchova: střediska volného času - vedení divadelních souborů a kroužků, občanská
  sdružení se zaměřením na divadlo, realizační týmy pro přípravu dílen, seminářů, přehlídek a festivalů
  dětského mládežnického divadla (zejména divadla neslyšících dětí a mládeže)
  Profesionální divadla: tvorba projektů propojujících divadelní inscenace nabízené školám s tvůrčími
  dílnami pro školy, podíl na dramaturgii inscenací pro děti a mládež (např. spolupráce s profesionálním divadlem "Neslyším",s dalšími vzdělávacími a společenskými organizacemi, primárně pro sluchově postižené děti, mládež i dospělé)
Literature
 • Rámcový vzdělávací program: zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
 • Metodické materiály VDN. info
Teaching methods (in Czech)
* Cvičení a praxe v terénu
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky a reflexe absolvované praxe

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky a reflexe absolvované praxe
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ312