DVDZ301 Social Psychology

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 201
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Úvod do psychologie sebepoznání, Vývojová psychologie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámit se s možnostmi praktického využití poznatků ze sociální psychologie zejména v oblasti komunikce s přihlédnutím na problematiku komunikace sluchově postižených jedinů s majoritní společností student umí definovat praktické strategie, které ho vedou k řešení zátěžových situací v rámci komunikace ve společnosti
Syllabus (in Czech)
 • Společenský život člověka a jeho vztahy k jiným lidem, společenské aktivity a činnosti. Zvláštnosti a psychologické aspekty struktury a dynamiky skupin. Vliv kulturního prostředí na člověka, způsoby sebeprojevu a seberealizace v sociálním prostředí.
  Sociální psychologie se zabývá základními poznatky z následujících okruhů:
  - mezilidské vztahy, sociální učení, základní složky sociálního kontaktu lidí (komunikace, percepce, interakce), o člověku v zátěžových a konfliktních společenských situacích
Literature
 • Hayesová, N.. Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2003. info
 • Šedivá, Z.: Rozvíjení sociálních dovedností I., II., Septima, Praha 1998. info
 • Hartl,P., Hartlová. H.:Psychologický slovník, Portál, Praha. info
 • odborné články - upřesněno na konzultacích. info
 • Výuka k různosti jako součást multukulturní výchovy a vzdělávání
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka: pčednáška
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ301