DVDL313 Independent project

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
realizace předchzích projektů v rámci oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je studentova schopnost a dovednost vytvořit a realizovat projekt DV na zadání z reálného profesního prostředí
Syllabus (in Czech)
  • Vytvořit komplexní metodiku na zvolené téma a realizovat ji v reálném prostředí s vybranou skupinou dětí, mládeže. Kontakt se skupinou, se kterou bude student spolupracovat. Odhad potřeb i schopností této skupiny. Následně modifikovat navrhovanou metodickou strukturu projektu a realizovat jej s vybranou skupinou dětí, příp. mládeže, průběžné dokumentování realizace projektu a její zhodnocení.
Teaching methods (in Czech)
cvičení, projekt
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě zpracované a obhájené dokumentace z průběhu realizace projektu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DVDL313