DVDL302 Psychopatology

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 201
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Úvod do psychologie poznání, Pedagogická psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou psychpatologie z hlediska pomáhající profese, zejména pak se specifiky osob s poruchou sluchu v kontextu vlastní zkušenosti sluchově postižených studentů
Syllabus
  • Základní pojmy psychopatologie - normalita, základní typy zátěžových situací, poruchy psychických funkcí, stručný přehled psychologické problematiky nemocných a zdravotně postižených, vybrané duševní poruchy(neurotické poruchy).
Literature
  • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 2002. info
  • Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí, Praha 1992. info
  • odborné články - upřesněno na konzultacích. info
Teaching methods (in Czech)
* Přednáška
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DVDL302