DVDL218 Teaching Practice

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/40. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ218 Teaching Practice )
absolvování průběžné praxe
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Realizace náslechů a výstupů v mimobrněnských zařízeních pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.
Syllabus (in Czech)
  • Náslechy a výstupy v mimobrněnských zařízeních pro sluchově postižené v návaznosti na přípravu a realizaci vlastních výstupů v rámci průběžné praxe.
Literature
    recommended literature
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
  • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Teaching methods (in Czech)
praxe
Assessment methods (in Czech)
rozhovor,analýza výstupů studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden cvičení.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL218