DVDL217 Continuous Teaching Practice

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 PRAXE
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ217 Continuous Teaching Practice )
absolvování praxe v 1. ročníku studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Konfrontace reálného pedagogického prostředí s teoretickou bází, budování dovednosti individuální a skupinové reflexe konkrétních pedagogických situacích z hlediska náslechů i vlastních výstupů.
Syllabus (in Czech)
  • Náslechy v zařízeních pro děti se speciálními potřebami, v komplexu zařízení pro sluchově postižené v Brně(MŠ, ZŠ,SŠ, internát, speciální poradenské centrum, organizace pro sluchově postižené – zájmová činnost – tanec, drama, výtvarno). Příprava a realizace individuální i skupinových výstupů, které vycházejí zejména z plánu bilingválního vzdělávání SP dětí a mládeže. Příprava a realizace individuálních výstupů s konkrétním zadáním jak z oblasti dramatické a pohybové výchovy, tak i z oblasti výtvarných technik. Stáže v kulturních, společenských a vzdělávacích institucích pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé (např. Divadlo Neslyším, Česká komora tlumočníků do znakového jazyka, Unie Neslyšících atp.)
Literature
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
  • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
  • rámcový vzdělávací program
Teaching methods (in Czech)
praxe, stáž
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta-soustavné sledování výkonů studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL217