DVDL215 Literary Seminar

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 14:30–16:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ215 Literary Seminar )
absolvování předmětu Dětská literatura
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozšiřování a upevňování znalostí z oblasti dětské literatury. Využití literárních podnětů pro konkrétní projekty dramatické výchovy.
Syllabus (in Czech)
  • émata: literární předloha jako východisko pro práci na projektu.Říkadla, verše – rytmické hry. Psychomotorické hry inspirované literaturou. Téma předlohy – téma dramatického sdělení. Nalézání adekvátních výrazových prostředků. Situace – jejich rozvíjení, ozvláštnění. Od improvizace k pevnému tvaru. Projekty: Zažitý slovník, Knižní představení.
Literature
  • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
  • Macková, S. - Svozilová, D.: Vezměte do ruky knihu. info
Teaching methods (in Czech)
seminář
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL215