DVDL205 Pedagogy Psychology

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přehled pojmů pedagogické psychologie, možnosti aplikace v pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
  • -Aplikace pedagogické psychologie ve výchovně vzdělávacím procesu, -proces učení, -osobnost žáka, -osobnost učitele, -psychodidaktika, -interpersonální vztahy mezi žáky, -duševní hygiena ve škole, -duševní hygiena v souvislosti se sluchovým postižením.
Literature
  • Čáp,J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL205