DMBL304 Singing

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/3/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Lenka Bartolšicová (lecturer)
Bc. Pavel Borský (lecturer)
doc. Mgr. Karel Hegner (lecturer)
MgA. Daniel Rymeš (lecturer)
MgA. Peter Strenáčik (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Hegner
Music Education and Voice Training Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Education and Voice Training Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DMBL304/01: Mon 8:30–9:15 06, Tue 8:30–9:15 06, Wed 12:00–12:45 06, K. Hegner
DMBL304/02: Mon 9:15–10:00 06, Tue 9:15–10:00 06, Wed 11:00–11:45 06, K. Hegner
DMBL304/03: Mon 11:00–11:45 06, Tue 13:30–14:15 06, Wed 10:00–10:45 06, K. Hegner
DMBL304/04: Mon 8:30–10:00 103, Wed 10:15–11:00 101, D. Rymeš
DMBL304/05: Mon 9:30–10:15 6, Tue 9:15–10:00 6, Wed 10:15–11:00 6, P. Borský
DMBL304/06: Fri 10:00–10:45 06, Fri 16:15–17:00 06, P. Strenáčik
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků a technických vad. Součástí výuky je dále rozvíjení techniky zpěvu a schopnosti interpretace zadaného pěveckého partu. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Jako součást hudebně - pěveckého vzdělávání nabízí kabinet také studium hry na klavír.
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování semestru technicky vybaven schopností ovládat svůj hlasový aparát.V pěveckých výstupech v rámci hudebně-dramatických celků pak dokáže aplikovat získané dovednosti s výrazovou přesvědčivostí a individuálním uměleckým vkladem, intonační jistotou ve spojení s taneční a hereckou složkou. Je schopen pracovat se zvukouvou technikou (mikrofon, mikroport).
Syllabus (in Czech)
  • V ateliérech muzikálového herectví výuka probíhá v osmi semestrech, každý semestr (vyjma 1.semestru 1. ročníku) je ukončen klasifikovaným zápočtem. Pedagogové pracují se studenty individuálně ve spolupráci s korepetitorem. repertoir: šanson, jazzové písně, rockové písně, muzikálové písně, pěvecké a herecké výstupy z muzikálů
Literature
    recommended literature
  • notové materiály dle dostupnosti (archív kabinetu zpěvu, knihovna JAMU, soukromé archívy)
Teaching methods (in Czech)
cvičení 3 hod. týdně
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet na základě docházky a praktického výstupu (předváděčka)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DMBL304