DHDZX02 Technika jevištní mluvy

Theatre Faculty
Winter 2017
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Františka Horáková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Oxana Smilková
Oxana Smilková Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Oxana Smilková Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DHDLX02 )
Úspěšné absolvování předchozích semestrů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výrazná a zřetelná artikulace, nosný hlas. Pro herce je mluva je zásadním výrazovým prostředkem. Pracujeme na čistotě samohlásek a souhlásek. Svůj hlas a řeč potřebuje herec dobře poznat, ale také správně ovládat a chránit. Semestr je ukončen praktickou zkouškou hlasových a mluvních dovedností.
Syllabus (in Czech)
  • Dechové ústrojí-zásady správného dýchání a) psychofyzická relaxace b) uvolňovací dechová cvičení c) koncentrační dechový trénink - dechová opora,procvičování hrudně bráničního dechu Hlasové ústrojí a) uvolňovací hlasová cvičení - tvoření tónů, měkké nasazení hlasu b) rozeznívání masky - propojení hlasových poloh c) rozvíjení schopností hlasové dynamiky, zlepšit rozsah intonační pružnosti a barevnosti hlasu Artikulační ústrojí a) uvolňování mluvidel, mimického svalstva b) artikulační cvičení - procvičujeme tvoření hlásek c) mluvní jednání v komunikační situaci s pohybem
Literature
    recommended literature
  • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info
  • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info
  • Kročil Miloš: Na počátku bylo slovo, JAMU Brno 2010
  • Lukavský Radovan : Kultura mluveného slova, AMU Praha 2000
Teaching methods (in Czech)
Lekce probíhají formou individuální výuky. Vychází se z konkrétních potřeb jednotlivých studentů.
Assessment methods (in Czech)
Docházka. Uspokojivé výsledky při kontrolní hodině.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DHDZX02