DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0/10. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (lecturer)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování studia v zahraničí nebo stáže v divadle.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Deskriptorem je získání nových praktických, uměleckých či teoretických zkušeností i dovedností daných jiným úhlem pohledu na uměleckou tvorbu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sumarizovat penzum nově získaných zkušeností
- reflektovat absolvovanou pracovní stáž či studijní pobyt
- prezentovat své odborné či tvůrčí zkušenosti kolegům.
Syllabus (in Czech)
  • Písemná reflexe průběhu zahraničního studia nebo pracovní stáže. Druhou podmínkou je ústní prezentace získaných zkušeností a poznatků v rámci semináře.
Teaching methods (in Czech)
Písemná reflexe a ústní prezentace pracovní stáže nebo studijního pobytu v zahraničí o minimálním rozsahu 10 stran.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za odevzdanou písemnou reflexi a osobní prezentaci v rámci semináře.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDBZ402