DDAZ204 Analysis negotiations

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
0/3/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Oxana Smilková (lecturer)
Guaranteed by
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
úspěšné absolvování 1. ročníku režie nebo dramaturgie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je naučit studenty přemýšlet o situacích obsažených v různých textech jako o situacích, které mají být přeloženy do jazyka hereckého jednání.
Syllabus (in Czech)
  • V rámci předmětu budou společně se studenty řešeny následující úkoly: - analýza bajky O lišce a vráně z hlediska událostí,podnětů a motivací k jednání postav - analýza vybraných situací Shakespearova Romea a Julie z hlediska osobního výkladu jejich témat a hledání možností způsobu jejich realizace hereckým jednáním - režijní výklad vybraných situací Shakespearova Hamleta s důrazem na jejich tematický výklad a hledání motivací pro jednání postav - uvedené analýzy a výklady budou následně převáděny do jazyka jednání herců v situacích
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení
Assessment methods (in Czech)
průběžná analýza a soustavné sledování výkonu studenta
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDAZ204