DATL108 Scénický projekt

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–16:00 721
Předpoklady
Absolvování úvodního předmětu v zimním semestru scénický projekt.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu semestru budou studenti samostatně pracovat na scénické realizaci vybraného básnického textu, k němuž budou paralelně s doc. Francánem vytvářet sérii fotografií. Povinnou součástí inscenace bude projekce takto vzniklých fotografií. Studenti se v praktické rovině seznámí s interdisciplinárním přesahem, a to v rovině přetvoření básně do scénické podoby, stejně jako s kreativním zapojením fotografické projekce. Předmět bude rozvíjet jejich vlastní výrazové prostředky, režijní a dramaturgické schopnosti, prohlubovat hereckou zkušenost a režijní komunikaci s dalšími herci a zároveň prohloubí schopnost práce se světlem a projekcí.
Osnova
  • 1) zadání tématu 2) diskuze nad výběrem básní 3) prezentace režijně dramaturgické koncepce 4 - 6) individuální konzultace scénáře a diskuze nad možnými podobami scénické realizace 7 - 12) zkoušení 13) příprava závěrečné prezentace
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální texty, poezie dle výběru studentů. info
Výukové metody
Práce s textem, scénický projekt. Samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za aktivní celosemestrální práci, jejíž výsledná prezentace ověří, že studenti získali požadované praktické dovednosti.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DATL108