DAALX69 Spanish

Theatre Faculty
Summer 2025
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Od úplných začátečníků, přes A1 po B2 SERR v závislosti na aktuální pokročilosti účastníků kurzu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dosažení úrovně A1, A2 nebo C1 v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" na výše uvedených úrovních SERR. (DELE). Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v učebnicích obecné španělštiny, a testovacích cvičebnicích vedoucích k těmto cílům. Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik: práce s divadelním a filmovým textem, četba divadelních textů v originále, překlad a interpretace původního textu, terminologie se zaměřením na popis divadelní budovy, jeviště, zákulisí a práci dalších zaměstnanců divadla. (Nejen) u hereckých oborů je též možné směřování k pojetí cizojazyčné výuky v rámci didaktického divadelního projektu.
Syllabus (in Czech)
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň A1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí závěrečného testu od úrovně A1 po C1 minimálně na 60 procent. Tématický plán: jeden akademický rok - 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Výběr z cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k A1/A2 DELE a C1/C2 DELE v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny, např.: Pilar Alzugaray, María José Barrios a Paz Bartolomé: Preparación al Diploma de Español Nivel Superior C2, Edelsa 2009.
Literature
  • Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, creative writing, audiovizuální, TPR.
  • PEÑARANDA, Carlos Ferrer, Santiago FARIÑA and Klára SÝKOROVÁ. Habla y opina. Edika, 2014. info
  • ASTRO, Francisca, Viúdez PILAR and Díaz BALLESTEROS. Aprende 2,3,4. INFOA, 2013. info
  • BROŽOVÁ, Kateřina, Carlos FERRER and PEÑARANDA. Aventura 1,2,3. Klett, 2009. info
  • ALONSO, Rosario, Raya ET and AL. Gramática básica del estudiante de español. Difusión, 2005. info
  • REBECA, M, VALETTE and Joy RENJILIAN-BURGY. Album. D.C. Heath and Co., 1993. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, creative writing, audiovizuální, TPR.
Assessment methods (in Czech)
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 50 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2025/DAALX69