DAALX25 Dub Perfomance Realization

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Sylva Talpová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Sylva Talpová
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování minimálně dvou let studia režie nebo dramaturgie, případně tří let činoherního či muzikálového herectví.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Získání přehledu o historii dabingu ve světě i u nás, seznámení se s různými typy převodů filmů do jazyka příjmové země. Zevrubně dále s procesem vzniku dabingu, technologií výroby a s disciplínami, které se prioritně váží k samotnému vzniku českého znění - s překladem, úpravou českých dialogů, dramaturgií, režijní přípravou, systémem obsazování, až po samotnou režii dabingového díla, včetně výsledného mixu. Obsahem praktických cvičení je i samostatná práce na úpravě českých dialogů a nadabování části scénáře (bez hereckých předpokladů, pouze z praktického hlediska)a základní orientace v nahrávací technologii.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude znát způsob, jakým porozumět dílu, včetně všech souvislostí a reálií. Předá herci informace o ději, postavě a vztazích k ostatním. Citlivě a logicky povede herce při realizaci české verze díla. Pochopí bezezbytku obsah pojmů vnitřní a vnější synchron, orientuje se v základních technických parametrech výroby dabingu a ručí za výsledný tvar díla.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do studia Originální dialogová listina a překlad Obrazový materiál Úprava dialogů Práce se scénářem Dramaturgie Režie Technické aspekty režie dabingu Umělecké aspekty režie dabingu Obsazování rolí Princip herecké práce Vnější a vnitřní synchron Studiová etika Realizace díla
Literature
    required literature
  • Olga Walló: Režie dabingu. Kateřina Vlasáková: Specifika filmového překladu, Oldřich Kautský: Dabing, ano i ne. info
  • WALLÓ Olga: Režie dabingu, FAMU, 1987. info
Teaching methods (in Czech)
Teoretická přednáška Práce s textem a obrazem Práce s hercem
Assessment methods (in Czech)
Posouzení realizace dabingového díla od přípravy, výkladu, natočení, korekce synchronu, vedení herců v rámci jejich rolí, smíchání.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DAALX25