Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Vybrané publikace

22. 11. 2018