Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr.art. Pavel Bureš
  • Absolvent brněnské konzervatoře (prof. Kabourek) a VŠMU Bratislava (prof. Peterský, Culinka, Gašparovič).
    1995 - 2010 člen orchestru opery Národního divadla v Brně. Působil nebo působí v komorních souborech Brno Brass Band, Brno Brass Quintet, Moravské žestě a v DH Gloria.
    Od roku 2000 pedagog hry na tubu na Konzervatoři Brno.
    Od akademického roku 2011/12 vyučuje jako interní pedagog hry na tubu na JAMU v Brně.
    Pravidelně se také jako lektor zúčastňuje kurzů a workshopů u nás i v zahraničí a je zván do porot soutěží včetně mezinárodních.

2016/02/20


Životopis: Mgr.art. Pavel Bureš (učo 5840), verze: čeština(1), změněno: 20. 2. 2016 06:55, P. Bureš