Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. et MgA. Jan Ocetek (narozen 1972 v Brně) vystudoval Hudební výchovu a matematiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university (1991 – 1996), Filozofickou fakultu MU – obor hudební věda – estetika (1992 – 1997) a Janáčkově akademii múzických umění - obor sbormistrovství u prof. Lubomíra Mátla (1995 - 2000). V současnosti dokončuje interní doktorandské studium na JAMU a od října 2014 působí jako pedagog na katedře Kompozice, dirigování a operní režie. Od roku 2000 je druhým sbormistrem a asistentem ředitele Českého filharmonického sboru Brno. V roce 1993 založil Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS, který se stal v roce 2000 reprezentativním tělesem Vysokého učení technického v Brně. S ním dosáhl četných úspěchů na mnoha českých i mezinárodních soutěžích a festivalech. Dále je uměleckým ředitelem celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT a působil jako člen přípravného výboru Festivalu sborového umění Jihlava a člen Odborné rady NIPOS ARTAMA pro sborový zpěv.

2016/05/11


Životopis: doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (učo 10084), verze: čeština(1), změněno: 11. 5. 2016 16:11, J. Ocetek