Analýza a definování specifik a rozvojových možností UVŠ ve výzkumné činnosti

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Festivaly a přehlídky - exploatace umělecké činnosti studentů vzniklé z výuky a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění směrem k transformaci studijních oborů na programy

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Infrastruktura DF JAMU II

Období řešení:

od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Řešitel:

Barbora Matoušková

Typ:

Evropské projekty a dotace

Fakulta:

Rektorát

Infrastruktura DIFA JAMU

Období řešení:

od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2022

Řešitel:

MgA. Michaela Šilinová

Typ:

Evropské projekty a dotace

Fakulta:

Rektorát

Infrastruktura HF JAMU

Období řešení:

od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2022

Řešitel:

Ing. Jakub Tabas, Ph.D.

Typ:

Evropské projekty a dotace

Fakulta:

Rektorát

Inovace předmětu „Psychická a fyzická příprava hudebníka“ formou spolupráce s hostujícím odborníkem z praxe

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Kvalita JAMU

Období řešení:

od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2022

Řešitel:

Mgr. Lenka Schubertová

Typ:

Evropské projekty a dotace

Fakulta:

Rektorát

Kvalita vzdělávání JAMU II

Období řešení:

od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Řešitel:

Ing. Radek Zezula

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Mgr. Lubomír Mareček, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Smlouvy, Tiskopisy, Dokumenty

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Mgr. Martin Prokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend.

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Evropská unie: Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy