Pracoviště:

Rok:

Typ:

Zkvalitnění a rozvoj vzdělávací činnosti na vybraných katedrách HF JAMU

Období řešení:

od 3. 1. 2022 do 31. 12. 2024

Řešitel:

prof. MgA. Jindřich Petráš

Typ:

Institucionální program

Pracoviště:

Hudební fakulta

Evropská unie: Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy