Pracoviště:

Akademický soubor barokních nástrojů jako platforma pro rozvoj tvůrčího myšlení studentů

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

MgA. Nastassia Zalatukhina

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Analýza a definování specifik a rozvojových možností UVŠ ve výzkumné činnosti

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

doc. MgA. Vít Spilka

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

prof. PhDr. Silva Macková

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Festivaly a přehlídky - exploatace umělecké činnosti studentů vzniklé z výuky a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění směrem k transformaci studijních oborů na programy

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Festivaly a přehlídky – prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

prof. MgA. Jindřich Petráš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Hudební fakulta

Festivaly a přehlídky – prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

doc. MgA. Blanka Chládková

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Divadelní fakulta

Hra na bicí nástroje pohledem tří generací - workshopy zahraničních odborníků

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

prof. MgA. Martin Opršál

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Infrastruktura DF JAMU II

Období řešení:

od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Řešitel:

Barbora Matoušková

Typ:

OPVVV

Fakulta:

Rektorát

Infrastruktura DIFA JAMU

Období řešení:

od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2022

Řešitel:

MgA. Michaela Šilinová

Typ:

OPVVV

Fakulta:

Rektorát

Infrastruktura HF JAMU

Období řešení:

od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2022

Řešitel:

Ing. Kateřina Kopecká

Typ:

OPVVV

Fakulta:

Rektorát

Inovace předmětů H80011l a H80011z Seminář hudebního manažerství a produkce

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Inovace předmětu „Psychická a fyzická příprava hudebníka“ formou spolupráce s hostujícím odborníkem z praxe

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

IP - Institucionální plán

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Institucionální program

Fakulta:

Rektorát

Kritický pohled na vybrané aspekty vědecké argumentace na téma Geneze barokního hoboje

Období řešení:

od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022

Řešitel:

MgA. Yelyzaveta Sukhyna

Typ:

Specifický výzkum

Fakulta:

Hudební fakulta

Kvalita JAMU

Období řešení:

od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2022

Řešitel:

Mgr. Lucie Stadlerová, DiS.

Typ:

OPVVV

Fakulta:

Rektorát

Kvalita vzdělávání JAMU II

Období řešení:

od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Řešitel:

Ing. Radek Zezula

Typ:

OPVVV

Fakulta:

Rektorát

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2021

Období řešení:

od 12. 9. 2021 do 19. 9. 2021

Řešitel:

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Typ:

Ostatní

Fakulta:

Hudební fakulta

Mix sound artu, field recordings a hudebního materiálu pro mezioborový studentský ansámbl

Období řešení:

od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022

Řešitel:

MgA. Ing. Radim Hanousek

Typ:

Specifický výzkum

Fakulta:

Hudební fakulta

Mladé pódium Moravského podzimu

Období řešení:

od 2. 1. 2021 do 15. 12. 2021

Řešitel:

BcA. Eliška Kratěnová

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Music Entrepreneurship vol. 1

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

MgA. Barbora Mikolášiková

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Mgr. Lubomír Mareček, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

Mgr. Martin Prokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

prof. PhDr. Silva Macková

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Semináře Jazzové interpretace

Období řešení:

od 2. 1. 2020 do 15. 12. 2020

Řešitel:

doc. MgA. Vilém Spílka

Typ:

FRVUČ

Fakulta:

Hudební fakulta

Smlouvy, Tiskopisy, Dokumenty

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Mgr. Martin Prokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Umělecké vzdělávání - online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend.

Období řešení:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Období řešení:

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Řešitel:

Ing. Marek Kokeš

Typ:

Centralizované rozvojové projekty

Fakulta:

Rektorát

Evropská unie: Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy