Theses on a related topic (having the same keywords):

dramaticka vychova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Stenzlová, Anna
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2020, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Jana Mandlová- Téma a poetika osobnosti a inscenace | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Krev není voda (inscenace na motivy knih Josteina Gaardera) | Theses on a related topic Display description

2.
Čermáková, Klára Sofia
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Koncepce praxe studentů Ateliéru Divadla a výchovy DF JAMU na ZŠ Hroznová | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Moje štěstí má teď jméno - autorská inscenace pro studenty středních škol | Theses on a related topic

3.
Dvořáková, Barbora
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Aktivace smyslů u seniorů prostřednictvím dramatické výchovy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Srdce v prachu, oči planoucí | Theses on a related topic

4.
Hegyiová, Aneta
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2019, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Výchova ke zdraví u sluchově postižených žáků formou dramatické výchovy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pan Doktor aneb výchova ke zdraví | Theses on a related topic

5.
Kolčáková Sivčáková, Michaela maiden name: Sivčáková
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2019, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Rozvoj spolupráce prostřednictvím dramatické výchovy u sluchově postižených žáků středních škol | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Srdce v prachu, oči planoucí | Theses on a related topic

6.
Petáková, Paulína
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2019, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Výuka teorie divadla jako cesta k výchově diváka: Návrh výukových materiálů divadelního oboru pro středoškoláky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Deutschböhmen | Theses on a related topic

7.
Hrubcová, Dita maiden name: Kalábová
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2018, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Dance and movement theater and education
Bachelor's thesis defence: Dramatická výchova jako inspirační zdroj pro taneční tvorbu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Loď jako inspirace pro vznik dětského tanečně-pohybového divadla | Theses on a related topic

8.
Křížová, Veronika
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Seznámení dětí v běžné mateřské škole se světem Neslyšících pomocí dramatické výchovy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Příběh jako most ke kultuře Neslyšících | Theses on a related topic

9.
Kunášková, Markéta
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2018, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Expresivní terapie jako součást dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Realizace inscenačních výstupů žáků se sluchovým postižením | Theses on a related topic

10.
Mrkosová Petrlíková, Kateřina maiden name: Petrlíková
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2018, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Dance and movement theater and education
Bachelor's thesis defence: Pohybová výchova jako součást dramatické výchovy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Masopustní projekt na základní škole | Theses on a related topic

11.
Dohnalová, Barbora
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Budování tolerance u sluchově postižených dětí pomocí dramatické výchovy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dům | Theses on a related topic

12.
Hegyiová, Aneta
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Funkce loutky v dramatické výchově pro sluchově postižené děti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dům | Theses on a related topic

13.
Váňová, Nikola maiden name: Váňová
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2017, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Meditativní prvky v dramatické výchově sluchově postižených dětí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dům | Theses on a related topic

14.
Filip, Dominik
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2016, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Divadelní centrum v kontextu dramacenter | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Malá princezna | Theses on a related topic

15.
Kinclová, Eliška
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2016, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Zdena Josková, její přínos pro dramaturgii divadla hraného dětmi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Perla - Inscenace s žáky 1. a 2. stupně ZŠ | Theses on a related topic

16.
Volkmerova, Hana maiden name: Galetkova
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dramatic Arts / Dramatic Arts
Dissertation defence: Loutky jako edukační nástroj. Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky) | Theses on a related topic

17.
Votrubová, Anna
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2016, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Divadelní workshop | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mastičkář – Divadelní inscenace s ochotnickým souborem Bílej Mlejn o.s. | Theses on a related topic

18.
Petáková, Paulína
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Srovnání postavení dramatické výchovy ve vzdělávání v České a Slovenské republice | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Srovnání postavení dramatické výchovy na základních školách v České a Slovenské republice | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: O zakleté písničce – interaktivní inscenace pro děti z MŠ | Theses on a related topic

19.
Pelcová, Natálie
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Podoby scénografie v amatérském divadle
Master's thesis defence: Podoby scénografie v amatérském divadle | Theses on a related topic
Master's thesis defence: O našich rodičích aneb Jak to vidíme my | Theses on a related topic

20.
Zajíček, Jiří
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Dramatická výchova versus Literárně dramatický obor (popis tvorby dvou inscenací vytvořených dle postupů DV a LDO na ZUŠ v Chocni a v Ústí nad Orlicí, ve vztahu k ŠVP na ZUŠ) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Tvorba inscenace na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na ZUŠ v Chocni (případová studie) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Využití pohybové (herecké a taneční) průpravy v inscenaci žáků ZUŠ | Theses on a related topic

21.
Gálová, Denisa maiden name: Čingérová
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rodinnom centre Prešporkovo | Theses on a related topic
Master's thesis defence: "Zábavné hry pre predškolákov"

22.
Haitlová, Kristina
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Dramatická výchova na základní škole Hroznová v Brně | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Loutková inscenace pro děti mateřských škol

23.
Hašková, Libuše
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Amatérské divadlo a dramatická výchova v pojetí Hany Frankové | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: "Romeo, Julie a tma" aneb inspirace textem při práci se středoškolskými studenty se zaměřením na hudbu, pohyb a výtvarno

24.
Heřmann, Pavel
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Rozvoj dílen u loutkového divadla Toy Machine pro děti a dospělé
Bachelor's thesis defence: Rozvoj dílen u loutkového divadla Toy Machine pro děti a dospělé | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Plejády (inscenace hraná dětmi s dílnou po představení)
Bachelor's thesis defence: Plejády (inscenace hraná dětmi s dílnou po představení) | Theses on a related topic

25.
Homolka, Adam
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Improvizační metody a cvičení využívané v dramatické výchově. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dílna pro studenty středních škol zaměřená na vznik divadla

26.
Hrabal, Adam
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Keith Homer, jeho způsob práce v Redbridge Drama Centre | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Keith Homer, jeho způsob práce v Redbridge Drama Centre | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Uplatnění dramatické výchovy ve vzdělávání bilingvních dětí v Londýně

27.
Jindra, Miroslav
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Hledání dialogu v procesu tvorby autorské inscenace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Autorská inscenace inspirovaná literární předlohou Malého prince A. S. Exupéryho a Sofiina světa J. Gaardera

28.
Koláčková, Tereza
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Inspirace vybranými postupy loutkoherecké tvorby a jejich aplikace v oblasti dramatické výchovy. (Reflexe zkušeností studijního pobytu na Katedře bábkarskej tvorby VŠMU). | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Interaktivní představení s dílnou pro děti předškolního a mladšího školního věku.

29.
Marešová, Adéla maiden name: Marešová
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Divadelní potenciál ve městě Bruntál
Bachelor's thesis defence: Kulturní potenciál města Bruntálu se zaměřením na divadlo | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Plejády (inscenace hraná dětmi s dílnou po představení)
Bachelor's thesis defence: Plejády (inscenace hraná dětmi s dílnou po představení) | Theses on a related topic

30.
Páchová, Lucie
Faculty: Faculty of Music
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Art of Music / Multimedial Composition
Bachelor's thesis defence: Tvůrčí přístupy k hlasové improvizaci | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: "Skrze" multimediální kompozice

31.
Pelcová, Natálie
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Podoby scénografie v amatérském divadle
Master's thesis defence: Podoby scénografie v amatérském divadle | Theses on a related topic
Master's thesis defence: O našich rodičích aneb Jak to vidíme my | Theses on a related topic

32.
Procházka, Jiří maiden name: Loníček
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Využití prvků dramatické výchovy u žáků ZŠ v oblasti nácviku využívání tlumočnických služeb | Theses on a related topic
Master's thesis defence: TOND - realizace a spoluúčast na modelové inscenaci

33.
Prouzová, Lucie
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Letní inscenace Geisslers Hofcomoedianten: kukské baroko jako inspirace pro dnešní divadlo | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Hranice hry / Autoteatro | Theses on a related topic

34.
Ridzoňová, Romana
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Dramatická výchova ako prostriedok integrácie sluchovo postihnutých detí v ZŠI V. Gaňu a v Detskom domove Maurícius v Kremnici | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dramatické aktivity detí: "Ako poznám sám seba?".

35.
Špatná, Barbora
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Zmapování koncepce výuky DV na Střední škole umělecko-manažerské | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Příprava a realizace pouličního představení

36.
Švehlová, Gabriela
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Rytmická cvičení pro rozvoj cítění a zažití rytmu ve skupině neslyšících dětí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Písně, básně, balady

37.
Tichá, Ivica
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2013, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Master's thesis defence: Dramatická výchova v rámci predmetu komunikačné zručnosti pre 2. ročník sluchovo postihnutých dětí na ZŠ pre sluchovo postihnuté | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Rozprávková abeceda

38.
Vlková, Maryla maiden name: Soukalová
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Uplatnění herního jednání v hodinách etické výchovy na základní škole | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Inscenace a dílna pro žáky MŠ a ZŠ - "S mrkvajzníky za Gizelou" | Theses on a related topic

39.
Zajíček, Jiří
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Metodika a přístup Evy Polzerové k pohybové průpravě herců | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Interaktivní prohlídka hradu Špilberk aneb historie hrou.

40.
Ziková, Šárka
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2014, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Dramatic Arts / Theatre and Education
Master's thesis defence: Komorní larp v kontextu dramatické výchovy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Píšu, tedy jsem aneb Tvůrčí psaní jako cesta k sebevyjádření | Theses on a related topic

41.
Cigánková, Irena maiden name: Bídová
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Možnosti využití hudby v hodinách dramatické výchovy. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Tvorba autorské inscenace

42.
Johaník, Vojtěch
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Tvorba herecké postavy za využití principu hry | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: "Site specific writing" - aneb psaní trochu jinak

43.
Pařízek, Aleš
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Thalia, střední odborná škola divadelní - vize versus realita | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Tvorba inscenace s divadelním kolektivem studentů středních škol

44.
Rainová, Pavlína
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Hlasová výchova a její místo ve výuce ZŠ a Gymnázia | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Hlas jako nástroj k dětskému projevu

45.
Tkaczyková, Veronika
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama in Education
Bachelor's thesis defence: Reflexe divadelního představení s dětmi předškolního věku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dílna maska inspirovaná commedií dell´arte

46.
Zrnečko, Martin
Faculty: Faculty of Theatre
Year: 2011, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Dramatic Arts / Drama Education for the Deaf
Bachelor's thesis defence: Psychomotorické hry //a jejich využití v dramatické výchově pro žáky se sluchovým postižením | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Deník cizinky