Počet výsledků: 28

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
DIFA - Dramatická tvorba a média: Audiovizuální tvorba a divadlo DIFA - Dramatická tvorba a média: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Peterka, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Bakalářská práce: Výzkumník z rákosí

Peterka, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Bakalářská práce: "Zrcadlový efekt": Srovnání filmů Všichni dobří rodáci a O moravské zemi

Prášková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Audiovizuální tvorba a divadlo
Bakalářská práce: Žítkovské bohyně – fenomén mezi realitou a mediální fikcí

Prášková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Audiovizuální tvorba a divadlo
Bakalářská práce: Bohyně - cesty osudu

Ptáčková, Hana

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Audiovizuální tvorba a divadlo
Bakalářská práce: Animační videoklip Chleba

Ptáčková, Hana

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Audiovizuální tvorba a divadlo
Bakalářská práce: Česká environmentální fotografie

Svobodová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Bakalářská práce: Knihovna strýčka Viktora

Svobodová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Divadelní fakulta, 2023

Studijní program: Dramatická tvorba a média
Studijní plán: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Bakalářská práce: Vybrané osobnosti českého animovaného a kombinovaného filmu pro dospělé publikum